ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

17.06.2024

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7
7. Про затвердження протоколу загальних зборів жителів с. Щеплоти (Завадівський старостинський округ)